Skift dit forsidefoto
Anders Peter Botved
Skift dit forsidefoto
Æret være hans minde: 20. juni 1895-12 nov.1964. Medstifter af Eventyrernes Klub 13. dec. 1938 (1 af 10)
Denne brugerkonto status er Approved

Denne bruger har ikke tilføjet nogen oplysninger til deres profil.

13 dec 1938

1916 A.P. Botved blev premierløjtnant ved fodfolket efter gennemgang af hærens officersskole og forrettede tjeneste ved 17. bataljon.

1919 kom på flyveskolen, opnåede certifikat og blev forsat til Hærens flyvertropper. Han viste hurtigt fremragende evner for den praktiske flyvning, blev sendt til supplerende uddannelse i udlandet og herhjemme bl.a. benyttet til uddannelse af trafikpiloter.

1926 A.P. Botved at overtale myndighederne til at give tilladelse til en flyvning til Tokyo og tilbage –det sidste havde ingen før præsteret, andre havde fløjet til Østen men så taget skib og jernbane hjem. Formålet udtrykte han som "at støtte tilliden til dansk flyvning og vise flaget udadtil". Den nys tilgåede Fokker CV med en 400 hk motor, tophastighed 200 km/t, skulle benyttes. A.P. Botveds maskine "R.l." med C. J. C. Olsen som mekaniker skulle følges af en reservemaskine ført af løjtnant H. R. M. Herschend med V. Petersen som mekaniker. Starten fandt sted 21.3.1926. Ruten gik over Istanbul-Bagdad-Karachi-Calcutta. På vej mod Rangoon måtte Herschend nødlande og efter reparation af maskinen returnere til København. A.P. Botved fortsatte over Bangkok-Shanghai-Peking og ankom til Tokyo 1.6.1926. Hjemturen gik over Sibirien og Moskva med ankomst til København 23.6.1926. A.P. Botved havde fløjet i alt 27.800 km under ofte ekstremt vanskelige vilkår med flere yderst hasarderede nødlandinger og blev med rette fejret som en helt. Han fik fortjenstmedaljen i sølv og blev kort efter udnævnt til kaptajn.

Helteglorien var i øvrigt ikke noget der passede A.P. Botved som havde en fornuftsbetonet borgerlig indstilling. Men hans verdenskendte bedrift, som han har beskrevet i en fornøjelig bog "København - Tokio - København gennem luften", har utvivlsomt været til stor gavn for dansk flyvning. Selv troede han dog ikke på en udvikling for dansk militær flyvning der kunne tilfredsstille en mand med hans virketrang – vel på baggrund af tidens nedrustningstendenser.

1931 forlod A.P. Botved hæren og blev forretningsmand.

1932 Start egent firma (A/S Botved). Hans mest kendte produkt blev hurtiggående raffinerede både fra 1957. Senere trykkerimaskiner samt store vaskemaskiner til hospitaler. Forlod firmaet i 1961.

1938 Medstifter af Eventyrernes Klub 13. dec. 1938 (1 af 10)

1964 12. nov. død.