Change your cover photo
Change your cover photo
Æret være hans minde: 6. aug. 1915 - 21.juli 1987
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

255
21 Aug 1962
Godsejer og officer

1915 Født
1935 Student fra Stenhus
1939 Værnepligtig i Den Kongelige Livgarde
1940 Udnævnt til løjtnant af reserven.
1940-1945 Modstandsmand
1943 Med til reorganisering af den danske efterretningstjeneste.
1944 Flygtede til England, da han var efterlyst.
1944 optager i de Engelske »Special Forces« (SOE) (faldskærmsuddannet).
1945 Udnævnt Kaptajn.
1944 -1945 Med til at fragte våben fra Sverige til Danmark.
1945 Godsejer, overtog Klintholm gods.
- Inddraget i landbrugsorganisationernes arbejde
- Medlem af bestyrelsen for den lokale Præstø landboforening.
1945-1960 Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark.
1946-1960 Formand Møns Landboforening.
1950 Udnævnt til Major
1955 Udnævnt Hofjægermester.
1955-1981 I bestyrelsen for Det kgl. danske landhusholdningsselskab.
1960-1981 Formand for Præstø amts landboforening
1961-1968 Medlem af, og senere formand for Reserveofficersforeningen i Danmark.
1961 og 1963 Deltager i Moskusokseekspeditionen til Nordøstgrønland.
1962 Rejse til Rusland.
1962 Optaget i Eventyrernes Klub.
1963-1968 Formand for Dansk Automobil Klub.
1966-1981 Statens Husdyrbrugsudvalg, form. for dansk afdeling af Nordisk Avlsforening for beefracer.
- Formand for avlsdyreksportudvalget
- Medlem af Fællesudvalget for avlskvægeksport.
1967-1975 for De samvirkende sjællandske Landboforeningers maskinudvalg.
1968-1981 De samvirkende sjællandske Landboforeninger.
1969 Oberstløjtnant af reserven.
1969-1980 Medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske.
1970 Udnævnt til Kammerherre.
1971-1975 Medlem af landsudvalget for bygninger og maskiner.
1971-1976 Formand for Fællesudvalget for Aviskvæg-eksporten.
1972-1976 Medlem af Landbrugsrådet
1974 Byggede kostald i Jordan
1975-1980 Bestyrelsesformand i Danagro Adviser A/S.
1987 Død

Ud over ovenstående var Carl også:
- Skibsreder i Sydamerika.
- Dairy Consultant for FAO i Indien.