Change your cover photo
Change your cover photo
Æret være hans minde: 28. aug. 1914 - 8. sep. 2004
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

239
3 Feb 1959
Kommandørkaptajn

1914 Født
1929-1933 Sejlede i koffardifart på alle verdenshave, for ØK.
1933-1934 Med skoleskibet Danmark.
1936 Styrmands- og skibsførereksamen i København
1937-1938 Styrmand i skoleskibet DANMARK
1939 Gift med Lydia Judith Ingvardtsen
1939-1973 Tjenstgørende i Søværnet.
Rang
- 1938 Søkadet i reserven
- 1939 Søløjtnant II i reserven
- 1940 Søløjtnant I i reserven
- 1945 Kaptajnløjtnant i reserven
- 1946 Orlogskaptajn i reserven
- 1952 Orlogskaptajn (inkorporeret i linien)
- 1956 Kommandørkaptajn
- 1974 Kommandørkaptajn i reserven
Tjenestested og hændelser
- 1939 På depotskibet HENRIK GERNER i ubådsflotillen i Eskadren, fra 1. september i Sikringsstyrken
- 1939-1940 På opmålingsskibet HEJMDAL i Sikringsstyrken
- 1940-1942 Chef for kutteren P 12, minestrygningsforsøg og minestrygning
- 1942 Chef for minestrygeren MS 6
- 1942 Chef for kutteren P 12, minestrygningsforsøg og minestrygning
- 1942-1943 Chef for minestrygeren MS 4
- 1943 Sprængte som chef for minestrygeren "MS 4" denne i luften H 29. aug. 1943. Svømmede med sin besætning i land
- 1944 Reservebetjent i Kystpolitiet
- 1944-1945 I modstandsbevægelsen i Sydøstsjælland
- Såret i ildkamp med HIPO'ere på gården Søholm ved Gjorslev efter en våbenmodtagelse, 2 april 1945
- 1945 "Hentede" umiddelbartefter krigen en del fartøjer i Tyskland til søværnet og handelsflåde.
- 1945-1946 Ved minestrygningstjenesten
- 1946-1947 Chef for minestrygere af ME- og MR-klassen
- 1947-1948 Chef for minestrygeren SØHUNDEN
- 1948-1949 Næstkommanderende på fregatten NIELS EBBESEN
- 1950-1953 Chef for Marinestation Sønderborg
- 1953 Næstkommanderende i fregatten HOLGER DANSKE, kadetskib
- 1954-1956 Ved Nordsøens og Kattegats Marinekommando og Kattegats Marinedistrikt
- 195- 1964 Stabschef (fg.) for Marinehjemmeværnsinspektøren
- 1964-1968 Ved Flådestation København, Stationsafdelingen
- 1968-1970 Chef for Ekvipageafdelingen ved Flådestation København
- 1970-1973 Chef for Ekvipageafdelingen ved Flådestation Frederikshavn
- 1973 Afsked af linien med ventepenge, 31 dec.
1959 Optaget i Eventyrernes Klub
2004 Død

Orden, dekoration el. udmærkelse:
- 1962 Ridder af Dannebrogordenen
- 1968 Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen