Change your cover photo
Change your cover photo
Æret være hans minde: 30. okt. 1887 - 13. maj 1978. Medstifter af Eventyrernes Klub 13. dec. 1938 (1 af 10)
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

9
13 Dec 1938
Søofficer

Janus Sørensen. Fødenavn Janus Georg Valdemar Sørensen.

1901 Lærling i søværnet.
1905 Konstabel
1907 Overmatros i matroskorpset
1908 Underbådsmand
1911–12 Pilot, som en af de første uddannet som flyver inden for søværnet
1913 Deltog i en opmålingsekspedition i islandske farvande
1915–1921 Underbådsmand i undervandsbåde. Var bord på den første danske undervandsbåd Dykkeren, da denne 9.10.1916 på Tårbæk rev blev påsejlet og sank. Blev sammen med to andre som de første reddet fra den sunken undervandsbåd gennem udslusning i skibets tårn. Han har senere beskrevet omstændighederne omkring Dykkerens forlis (Tidsskr. for søvæsen, 1955).
1919 Bådsmand
1921–22 Lærer på skoleskibet København.
1923 Dæksofficer af 3. grad
1924–25 Leder af bygningen af Angmagssalik radiostation
1927–28 Leder af bygningen af radiostationen og de seismiske anlæg i Scoresbysund.
1927-1933 Søminemester af 2. grad 1927
1933 Afskediget, som følge af forsvarsordningen af 1932.
1933-1948 Geodætisk institut, arbejde på og med Grønland
1943–1955 Formand for foreningen Ørnen, der samlede de tidligere under- og dæksofficerer i søværnet. 1955 Æresmedlem af foreningen Ørnen.
1948 Søværnet materielmester I. (Genansat) Grønland. I forbindelse med etableringen af Grønlands kommando.
1949–1950 Tilforordnet Grønlandskommissionen.
1951-1952 Orlogskaptajn af specialgruppen af reserven
1952–57 Antaget til speciel tjeneste. Selv om nået pensions alder, på grund af sin viden omkring Grønland.
1955-1959 Medlem af Arktisk råd, udvalget vedr. besejlingen af Grønland.
1955–65 medlem af Marineforeningens hovedbestyrelse. Æresmedlem 1965.
1978 Død 13. maj 1978

Udgivet bogen "Vejledning i elementær navigation og sømandsskab samt i kystsejlads i vestgrønlandske farvande, 1951"