Change your cover photo
Change your cover photo
Æret være hans minde: 25.juli 1867 - 24. juli 1946. Medstifter af Eventyrernes Klub 13. dec. 1938 (1 af 10)
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

3
13 Dec 1938
Ingeniør og polarfare

Søn af en kroejer

1892 Tog ingeniøreksamen
1892-98 Arbejdede derefter i USA, fik her erfaring i større konstruktioner og med tilsyn af ingeniørprojekter.

1889 Nedsatte sig i som ingeniør i København og grundlagde, sammen med ingeniør N.F. Nissen, ingeniørfirmaet "Nyboe & Nissen" og blev her eneindehaver i 1915.

Nyeboe gjorde sig særlig fortjent, ved sine projekter om udnyttelsen af de danske tørvemoser og indenfor "Det danske Hedeselskab".

1907 Direktør for Grønlands Minedrift og fra 1916 med i bestyrelsen for Grønlands Grafit Co. Var en fremsynet mand, som med stor energi søgte at skabe nye veje for dansk teknik og erhvervsliv.

1920 Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog

1921 blev han formand for komiteen for femte Thule-ekspedition fra Grønland til Stillehavet. Grønlandsforskeren Knud Rasmussen tilskrev N. æren for tilvejebringelsen af de til udforskningen af Kap York-området gennem Thule-ekspeditionerne fornødne økonomiske midler som blev ydet såvel fra staten som fra private interessenters side. Til erindring herom bærer et derværende landområde navnet Nyeboes Land. – N. påtog sig også en række andre hverv.

Han var bestyrelsesmedlem i Moseindustriforeningen, senere Moseselskabet, Det danske hedeselskab, brændselsnævnet, Dansk brændselskontrolforening, De danske Atlanterhavsøer, Dansk samvirke, Danmarks amerikanske selskab og endvidere medlem af indenrigsministeriets tekniske udvalg 1917-21 og af den danske komité for World Power Conference.

1917-21 var Nyboe tillige ministeriets konsulent ved statens kulbrud på Færøerne.

1922 blev han medlem af bestyrelsen for det tyske Hydrotorf konsortium

1924 medlem af Det kgl. danske geografiske selskabs råd.

1938 Medstifter af Eventyrernes Klub 13. dec. 1938 (1 af 10)

1946 24. juli død. Æret være hans minde.