Change your cover photo
Change your cover photo
Udmeldt 1959
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

236
30 Sep 1958
Græsk–dansk Prins, Officer og Antropolog med speciale i Tibet og polyandri

1908 Født (Paris)
1932 Aftjente værnepligt i Den Kongelige Livgarde
1934 Udnævnt til sekondløjtnant.
1934 Dr.jur. i Paris.
1940-1945 Under 2. verdenskrig, officer i den græske hær i kampene omkring Middelhavet.
1950-1957 Boede nordøst-indiske by Kalimpong i Himalaya, med sin kone. Han indsamlede tibetanske artefakter, etnografiske og antropometriske data. Der førte til videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger.
1947-1952 Deltog i den 3. danske centralasiatiske ekspedition.
1952 Udnævnes oberstløjtnant i den græske hær.
1953-55 Leder på Haslund-Christensen-mindeekspedition.
1958 Optaget i Eventyrernes Klub
1959 Udmeldt af Eventyrernes Klub
1959 Dr.phil. i London.
1960 Æresdoktor ved Københavns Universitet.
1960-1971 Arrangerede tibetaneres uddannelsesophold i Danmark, Sverige og Norge.
1963 Udgav bogen ”A Study of Polyandry om polyandri”.
1964 Udnævnes oberstløjtnant i den danske hær.
1980 Død (London) Begravet i Gentofte