Change your cover photo
Change your cover photo
Udmeldt 1998
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

341
1 Dec 1981
Professor, dr.phil., Geograf

1930 Født, 23. juni.
1955 Cand.mag. i geografi og biologi fra Københavns Universitet.
1956 Guldmedalje, fra Københavns Universitet.
1956 Ansat som adjunkt ved Statens og Hovedstadskommunernes Kursus.
1960 Ansat ved Statsseminariet på Emdrupborg og var timelærer flere andre steder.
1962 Deltog i Noona Dan-ekspeditionen.
1962-1980’erne Ansat ved Geografisk Institut på Københavns Universitet, først som amanuensis, siden som lektor og afdelingsleder
- 1973 Professor i geografi med speciale i landbrugssystemer.
- 1976 Blev dr.phil. på en disputats om de kulturøkologiske forhold på øen Bellona, en af Salamonøerne.
1964, 1965 og 1979 Ophold på Salomonøeme Rennell og Bellonai.
1976 Rejser til USSR
1978 Negeria
1979 Tanzania og Mocambique.
1980 Bangladesh og Japan.
1981 Medlem af Eventyrernes Klub
1984 Senegal.
1985 Tanzania og Niger.
1986-88 tekniskrådgiver ved UNDP, New York og i den forbindelse rejser til Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Elfenbenskysten, Sudan, Somalia, Djibouti og
Kenya.
1990 Rejser til Niger, Burkina Faso og Mali.
1991 Kenya, Egypten og Niger.
1992 Niger.
1998 Udmeldt af Eventyrernes Klub
2007 Død, 12 dec.

Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.
Vicepræsident for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab.
Medlem af Den Danske Nationalkomité for Geografi.

Bøger af Sofus Christiansen
- P. Andersen og M. Vahl: Klima- og Plantebælter; Tiende udgave ved Sofus Christiansen og Einar Storgaard; Gyldendal 1963
- Sofus Christiansen: "Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon Islands Protectorate. Annex med 12 kort-plancher"; Folia Geographica Danica, Tom XIII, 1975

Ud over sin bøger, har Sofus udgivet en lang række artikler, der forsat kan findes på nettet.