Klubbens historie

Den 13. december 1938 tog polarforskeren Peter Freuchen initiativet til at samle otte mænd og to kvinder på Universitetscafeen i København for at stifte “The Adventurers’ Club of Denmark” eller i daglig tale “Eventyrernes Klub”. Det blev begyndelsen til et eventyrligt fællesskab af globetrottere, der hurtigt voksede og i mange år har talt godt 100 medlemmer.

Fra det stiftende møde på Universitetscaféen i 1938. Fra venstre: Dr. Aage Krarup Nielsen, Ingeniør Ib M. Nyeboe, Fru Magdalene Freuchen, Kaptajn A. P. Botved, Antoine Moller, Direktør Chr. Ditlev Reventlow, Fru Estrid Bannister (senere Estrid Good), Janus Sørensen, Peter Freuchen og Carl Mogensen.

De ti stiftere og de medlemmer, der kom til de følgende år, havde alle haft deres oplevelser i en tid, hvor der endnu var hvide pletter på kortet. Med sine mange år i det arktiske og sin legendariske fortællekunst blev klubbens stifter drivkraften og noget af et symbol for det eventyrlige. Også andre af medlemmerne havde rejst i Grønland. Det var folk som kaptajn Ejnar Mikkelsen (Miki), der fik sin Grønlandsdebut i 1900 på Amdrups ekspedition fra Scoresbysund (Ittoqqortoormiit) til Ammassalik (Tasiilaq) i åben jolle og filmfotografen Leo Hansen, som deltog på Knud Rasmussens Femte Thuleekspedition i 1924. Blandt andre grønlandsfarere kan nævnes malerne Harald Molkte og Gitz Johansen samt geologen Lauge Koch, der blev kendt langt uden for landets grænser for sin fremragende indsats i Grønland.

Men det var ikke kun det arktiske, der kendetegnede Eventyrernes Klub. Den evigt rejsende Holger Rosenberg, var i høj grad med til at præge såvel klubben som en hel generation af danskere med interesse for fremmede lande. Efter Rosenberg fulgte bl.a. Aage Krarup-Nielsen og Hakon Mielche, der med store bogproduktioner skabte klassikere i rejselitteraturen. De danske ekspeditioner til Centralasien lededes af folk som Henning Haslund-Christensen og Carl Krebs. Fra Kina hjemførte Sophus Black rige samlinger til Nationalmuseet. Bøje Benzon var både storvildtjæger, naturbeskytter og Zoo-formand. Sammen med zoologerne Magnus Degerbøl og Ragnar Spärck – også klubmedlemmer – hjembragte han vældige dyresamlinger fra videnskabelige ekspeditioner i Central- og Østafrika.

Klubbens nulevende medlemmer tæller bl.a. forfattere, læger, ingeniører, journalister, skuespillere, ambassadører, fotografer, håndværkere, kunstnere, flyvere, søfolk, videnskabsmænd og autodidakte. Der er tale om en lidet homogen gruppe af mennesker med vidt forskellige syn på politik, religion, økonomi osv. Alle bidrager til den specielle charme, der findes i klubben. Hver tirsdag mødes man omkring det runde bord i klubbens lokaler i Nyhavn, hvor diskussioner og eventyrlige fortællinger ofte får bølgerne til at rejse sig, men hvor kammeratskabets bånd ikke brydes.

Tidligere har klubben bl.a. haft domicil i et af tårnene på Søpavillonen, men i midten af 70’erne stillede afdøde klubmedlem Lauritz Toft et gammelt Nyhavn-pakhus til rådighed. Efter en gennemgribende renovering og et stort ombygningsarbejde, som blev forestået af forfatteren og dykkeren Jan Uhre, skabtes de meget hyggelige lokaler, som nu er klubbens faste og endelige tilholdssted.

Man kan kun søge om medlemskab efter opfordring fra klubbens optagelsesudvalg. Optagelseskriteriet er, at man skal have haft usædvanlige oplevelser under usædvanlige forhold, (fortrinsvis i udlandet), at man fortsat opsøger eventyret, og at man er i stand til at formidle sine oplevelser til andre.

Du kan læse meget mere om de bøger Eventyrernes Klub har udgivet, siden 1940 til i dag, her!